Teringin tapi....

/
0 Comments
Assalamualaikum, salam satu belog

Mengukir Inai Di Tangan:
Apakah Dibenarkan Syara‘?

بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه ومن والاه
(Dengan na`ma Allah, Segala puji bagi Allah, Selawat dan salam ke atas
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikut Baginda)
Sudah menjadi tabiatnya- Golongan perempuan, ingin kelihatan
cantik dan menawan. Berbagai cara dilakukan untuk tampil
menarik, antaranya dengan berpakaian cantik, berhias dengan
aksesori yang pelbagai atau berhias dengan peralatan solek dan yang seumpamanya.

Berinai juga dilihat sebagai salah satu cara untuk berhias khasnya
sewaktu hendak bersanding. Inai digunakan dengan bermacam
cara, dan selalunya cara itu meluas mengikut trend semasa. Jika
dahulu inai hanya digunakan untuk memerahkan kuku, jejari dan
telapak tangan, tetapi sekarang ia lebih menjurus kepada ukiran
seperti ukiran berbentuk bunga, hati, bintang dan seumpamanya.
Kehalusan ukiran inai yang terhasil dari kreativiti pengukir dilihat
sebagai satu seni hiasan yang cantik dan menarik.Tidak hairanlah
jika ia menjadi satu trend hiasan yang digemari oleh sebahagian
orang hari ini. Apa yang ditakuti ada perempuan Islam yang
menghias anggota badannya dengan ukiran yang kekal dalam bentuk tatu.

Apakah hukum berinai dan adakah berinai dengan cara membuat
ukiran di tangan itu dibenarkan oleh syara‘?

Hukum Berinai
Terdapat perbezaan hukum berinai bagi lelaki dan perempuan.

Pertama: Hukum berinai bagi lelaki
Berinai pada dua tangan dan kaki bagi kaum lelaki hukumnya
adalah haram kecuali kerana darurat seperti berinai untuk berubat.
Ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Salma,
khadam Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam, katanya:
ما كَا َ ن َأ  ح  د يشتكِي ِإَلى  رسو ِ ل اللَّهِ  صلَّى اللَّه  عَليهِ  و  سلَّ  م  و  جعا فِى
 رأْسِهِ ِإلاَّ قَا َ ل : احت ِ جم ،  و َ لا  و  جعا فِى رِجَليهِ ِإلاَّ قَا َ ل : ا  خضِب  ه  ما
(رواه أبو داود)
Maksudnya: “Tidak mengadu seseorang kepada Rasulullah
Shallallahu ‘alaihi wasallam tentang sakit di kepalanya melainkan
Baginda berkata: “Berbekamlah”, dan tidak mengadu seseorang
kepada Baginda tentang sakit di kakinya (pecah kulit) melainkan
Baginda berkata: “Inaikanlah keduanya”.” (Hadis riwayat Abu Daud)

Amalan sesetengah pengantin lelaki berinai di jejari tangannya
adalah haram juga hukumnya.
Manakala berinai pada uban dan janggut adalah disunatkan bagi
lelaki, sama ada dengan warna merah atau kuning. Akan tetapi
bukan dengan warna hitam, kerana berinai dengan warna hitam
adalah haram sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin
‘Abdullah Radhiallahu ‘anhuma:
أُتِ  ي ِبَأِبى ُقحاَفَة يوم َفت ِ ح مكََّة،  و  رأْسه  ولِحيته كَالثَّغامةِ بياضا، فَقَا َ ل  رسولُ
اللَّهِ  صلَّى اللَّه  عَليهِ  و  سلَّ  م : َ غير  وا  ه َ ذا ِب  شىءٍ واجتِنبوا ال  سواد
(رواه مسلم)
Maksudnya: “Dibawa Abu Quhafah pada hari penaklukan
Makkah ke hadapan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam
dengan rambut dan janggutnya memutih seperti tsaghamah
(sejenis tumbuhan bunga dan buahnya berwarna putih seperti
putih uban). Maka Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam
bersabda: “Ubahkan (warna rambut dan janggut) kamu dengan
sesuatu dan jauhi (warna) hitam.”
(Hadis riwayat Muslim)
Kedua: Hukum berinai bagi perempuan.
Hukum berinai bagi perempuan adakalanya sunat, adakalanya
makruh, bahkan adakalanya haram mengikut keadaan, status
perempuan itu sama ada bersuami atau tidak dan bagaimana cara
perempuan itu berinai.
i. Berinai yang sunat
Berinai ketika hendak melakukan ihram bagi perempuan
sama ada perempuan tua atau yang muda, yang bersuami atau
yang tidak bersuami (janda atau belum berkahwin)
hukumnya adalah sunat.
Begitu juga sunat bagi perempuan yang bersuami berinai
walaupun dia tidak bermaksud untuk berihram.
ii. Berinai yang makruh
Berinai bagi perempuan yang tidak bersuami dan ia tidak
bermaksud untuk berihram hukumnya adalah makruh.
iii. Berinai yang haram
Berinai dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syarak,
seperti berinai dengan warna hitam hukumnya adalah haram.
Begitu juga haram berinai bagi perempuan yang berkabung
kerana kematian suami.
Berinai Dengan Membuat Ukiran Di Tangan
Berinai yang disunatkan bagi perempuan yang bersuami yang ingin
melakukan ihram atau tidak dan perempuan yang tidak bersuami
yang ingin melakukan ihram ialah dengan cara menginai seluruh
tangan hingga pergelangannya dan disunatkan juga menyapu
sedikit inai pada mukanya.
Adapun berinai dengan membuat ukiran di tangan pula, Imam Ibnu
Hajar al-Haitami Rahimahullah ada menyebutkan perkara ini di
dalam kitabnya, Tuhfah al-Muhtaj ‘ala Syarh al-Minhaj, katanya:
 و َ لا يسن َل  ها نقْ  ش  وت  س ِ وي  د وتطْرِي  ف  وتحمِير  وجنة ب ْ ل يحرم واحِ  د مِ  ن  هذِهِ
 عَلى  خلِية  ومن َل  م يْأَذ ْ ن َل  ها  حلِيُلها
Ertinya: “Dan tidak disunatkan baginya (perempuan yang
bersuami yang tidak melakukan ihram) berinai dengan membuat
ukiran, berinai dengan warna hitam, berinai di hujung-hujung jari
dan berinai dengan memerahkan pipi, bahkan haram melakukan
salah satu daripada cara sedemikian bagi perempuan yang tidak
bersuami dan bagi isteri yang tidak mendapat keizinan suaminya.”
Berdasarkan petikan di atas, jelas bahawa hukum berinai dengan
membuat ukiran bukanlah cara yang disunatkan, bahkan perbuatan
itu haram dilakukan bagi perempuan yang tidak bersuami dan juga
bagi perempuan yang sudah berkahwin yang tidak mendapat
keizinan suaminya. Namun jika suami mengizinkannya, makruh
jika isteri melakukan yang sedemikian itu.
Selain daripada membuat ukiran, berinai dengan warna hitam,
berinai di hujung-hujung jari dan berinai dengan memerahkan pipi
juga merupakan cara berinai yang tidak dibenarkan oleh syarak.
Walau bagaimanapun menurut Ibnu Rif‘ah Rahimahullah, apa
yang dimaksudkan dengan berinai di hujung-hujung jari yang
diharamkan itu adalah menginai hujung-hujung jari dengan inai
yang berwarna merah dan dicampur dengan yang berwarna hitam.
Jika menginainya hanya dengan inai yang berwarna merah, maka
yang sedemikian adalah dibolehkan. Begitu juga dibolehkan ukiran
yang dibuat dengan inai (warna merah) sahaja menurut Ibn Qasim
al- ‘Abbadi Rahimahullah.
Kesimpulannya, Islam tidaklah melarang umatnya untuk berhias
selama mana berhias itu selari dengan apa yang disyariatkan
syara‘. Termasuk dalam hal inai, Islam telah memberikan garis
panduan tertentu mengenai cara berinai seperti larangan berinai
dengan warna hitam dan waktu yang dibolehkan untuk berinai
seperti sunat bagi perempuan berinai ketika berihram.
 
 
*hmmm..so tak jadi lah nak ukir mengukir,,heheh..


You may also like

No comments:

aku,dia,kamo

Photobucket Photobucket

MENJOIN CONTEST & GIVEWAY

Photobucket Photobucket b Photobucket Photobucket Photobucket
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Followers